fbpx

ส่งเครื่อง7+และ8คืนลูกค้าครับ 8จอเสีย 7+ อาการแอเปิลค้าง งอบริเวณcpuไม่คุ้มครับ!

ส่งเครื่อง7+และ8คืนลูกค้าครับ

8จอเสีย

7+ อาการแอเปิลค้าง งอบริเวณcpuไม่คุ้มครับ!

Leave a Reply

%d