fbpx

เปลี่ยนเมนบอร์ดไอโฟนครับจากแพร่

ส่งเครื่องไอโฟน6+กลับจ.แพร่ครับ

#เปลี่ยนเมนบอร์ด64gb

Leave a Reply

%d bloggers like this: